IK-werk aan werkplezier

Training IK-werk aan ZERO vermijdbaar ziekteverzuim: meer bereiken in verzuimgesprekken

Ziekteverzuim is het duurste verlof dat er is. Wil je kosten besparen? Pak dan het ziekteverzuim aan. Want 80% van het ziekteverzuim blijkt geen medische oorzaak te hebben!

 

Als je de werkelijke oorzaak op tafel weet te krijgen valt er winst te halen! Want alleen dán kun samen op zoek gaan naar een structurele oplossing. En dan wordt het dus mogelijk het ziekteverzuim blijvend terug te dringen. Daarmee is uiteindelijk iedereen geholpen, dus waarom zou je het niet doen?

 

Voor wie?

Je bent manager of HR-adviseur en wilt weten hoe je meer grip krijgt op het ziekteverzuim binnen jouw organisatie. Want op dit moment is het verzuim hoger dan gewenst en iedereen heeft er last van. Niet alleen de zieke medewerkers zelf, maar ook collega’s die het werk moeten overnemen. En jij als manager omdat je veel tijd kwijt bent met het voeren van verzuimgesprekken en het regelen van (tijdelijke) vervanging. Het kost allemaal veel tijd, geld en energie die je liever besteedt aan de groei en bloei van de organisatie waar je voor werkt.

 

Het voeren van verzuimgesprekken is niet je favoriete bezigheid. Je vindt het lastig om te beoordelen in hoeverre een medewerker nu echt ziek is of niet. Bij uitval vraag je af welke signalen je mogelijk gemist hebt en wat je had kunnen doen om dit te voorkomen. Ook weet je niet goed raad met problemen in de privésfeer die bijdragen aan het ziekteverzuim van medewerkers. Je bent immers geen psycholoog of bedrijfsmaatschappelijk werker en dat wil je ook niet zijn!

 

Als je het niet meer weet verwijs je nu vaak door naar HR of de bedrijfsarts in de hoop dat zij het verder kunnen oppakken. Soms helpt het en soms krijg je het advies om toch zelf weer het gesprek aan te gaan met de verzuimende medewerker. En dan? Zit je wéér in dezelfde situatie en ben je geen stap verder gekomen. Hoe frustrerend!

 

Je wilt leren:

  • wat de signalen zijn waaraan je kunt herkennen dat het niet goed gaat met een collega;
  • hoe je het best kunt omgaan met collega's die frequent verzuimen (meer dan 3x per jaar);
  • hoe je ziekteverzuim kunt aanpakken en voorkomen;
  • hoe je de regie houdt in lastige verzuimgesprekken;
  • wat bij (dreigend) ziekteverzuim van jou verwacht wordt en wat de rol is van HR en de bedrijfsarts of arbodienst.

 

Inhoud

In de eendaagse training ‘IK-werk aan ZERO ziekteverzuim’ krijg je antwoord op al deze vragen en meer! 

 

De training ‘IK-werk met ZERO ziekteverzuim’ is gebaseerd op het Eigen Regie Model, wat betekent dat bij ziekteverzuim de betreffende medewerker en zijn leidinggevende de regie hebben en houden. HR-adviseurs en arboprofessionals, zoals een bedrijfsarts en bedrijfspsycholoog, worden alleen ingeschakeld wanneer de leidinggevende behoefte heeft aan advies vanuit hun expertise. Zij trekken zich weer terug wanneer dit kan en nemen de regie dus niet over.

 

Centraal in deze training staat het oefenen van lastige verzuimgesprekken uit jouw eigen praktijk met een ervaren trainingsacteur. Al naar gelang de behoefte oefenen we met telefonische ziekmeldingen, gesprekken over kort frequent verzuim en/of langdurig verzuim en re-integratiegesprekken.

 

Resultaat

Na de training:

  • herken je tijdig de stresssignalen van je mensen en weet je hoe jij kunt helpen om uitval op het werk te voorkomen of te beperken (en daarmee bespaart op hoge verzuimkosten!)
  • weet je hoe je effectief omgaat met telefonische ziekmeldingen (welke vragen stellen en afspraken maken?) en heb je hiermee geoefend
  • weet je hoe je een gesprek voert over kort frequent verzuim en ziekteverzuim door psychische klachten (1/3 van het werkgerelateerde verzuim!) en heb je ook hiermee geoefend
  • ervaar je meer meer grip op het ziekteverzuim

 

Interesse?

Neem jij de eerste stap naar ZERO ziekteverzuim? Neem dan contact met me op.