IK-werk aan werkplezier

Welkom bij IK-werk

IK-werk coacht en traint hoogopgeleide professionals die de lat voor zichzelf (en vaak ook voor anderen) hoog leggen. Op het werk leveren ze superieure kwaliteit en daar worden ze om gewaardeerd. Maar de prijs die ze hiervoor betalen is hoog. Want ze putten zichzelf uit, wat leidt tot klachten van overbelasting en verlies van werkplezier. Ze hebben de wens om met meer ontspanning, plezier en energie te werken. Dit kunnen ze leren bij IK-werk.

 

Als leidinggevende, HR-adviseur of bedrijfsarts wil je graag dat je medewekers gezond zijn, hun talenten benutten, goed samenwerken en werken aan hun inzetbaarheid. Alleen dan kunnen ze een waardevolle bijdrage (blijven) leveren aan het bedrijf en de bedrijfsresultaten.

Sommige professionals zie je worstelen met zichzelf en/of hun omgeving. Ze gaan altijd voor 100% kwaliteit, zelfs als er niet om wordt gevraagd. Ook doen ze het liefst alles zelf. Het geeft ze het gevoel van controle. Hierdoor halen ze nog wel eens hun deadlines of targets niet, waar collega’s last van kunnen hebben. Ze werken vaak over en trekken niet snel aan de bel als het ze te veel wordt. Dat zien ze als een zwaktebod. Je bent bang dat ze hierdoor (weer) gaan uitvallen. En dat wil je natuurlijk voorkomen. Want ziekteverzuim is niet alleen belastend voor de betreffende persoon, maar ook voor de organisatie. Het is het duurste verlof dat er is en het brengt altijd een hoop geregel met zich mee.

Aan hun kennis en kunde ligt het niet. Dat weet je. Het zit hem meer in hoe ze met zichzelf en anderen omgaan. Dat kan effectiever en meer ontspannen. En daarom ben je op zoek naar een coaching of training waarin ze deze vaardigheden (verder) kunnen ontwikkelen. Je wilt bijvoorbeeld dat ze:

  • gezonder werken, meer rekening houden met hun eigen grenzen, wensen en behoeften,
  • assertiever of weerbaarder worden,
  • effectiever (samen)werken en/of communiceren,
  • meer ontspannen werken,
  • beter kunnen omgaan met klanten of verbale agressie op het werk

 

Dit kunnen ze leren in de coachings en trainingen van IK-werk.

 

Daarnaast coacht, traint en adviseert IK-werk leidinggevenden in het werken aan werkplezier, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Met als doel: meer bevlogen medewerkers, meer werkplezier, minder ziekteverzuim door psychische klachten en betere prestaties. 

 

Je wilt bijvoorbeeld antwoord op één (al alle) van onderstaande vragen:

  • Hoe kan ik als werkgever bijdragen aan het werkplezier, vitaliteit en de inzetbaarheid van mijn mensen?
  • Hoe ga ik effectief om met medewerkers die worstelen met werkdruk?
  • Hoe voer ik effectiever verzuimgesprekken?

 

Bij IK-werk gaat een (leidinggevende) professional met zijn werkgerelateerde leerdoelen aan de slag. Maar wanneer de werkgever voor de coaching of training betaalt, worden deze altijd afgestemd met de leidinggevende van de betreffende professional. In geval van ziekteverzuim worden de leerdoelen ook afgestemd met de bedrijfsarts.


Met minimale tijdsinvestering werken we aan maximaal resultaat. Dat betekent concreet dat de coachings en trainingen van IK-werk altijd:

  • kortdurend, doelgericht en praktisch van aard zijn en
  • de focus zit op het zelfstandig kunnen toepassen van het geleerde.


Ik ben Registerpsycholoog NIP opgenomen in de registers Psycholoog Arbeid & Organisatie NIP en Arbeid & Gezondheid NIP. Ik word gewaardeerd om mijn deskundigheid, positieve benadering, toegankelijkheid en betrokkenheid bij mens én organisatie. Geen coaching of training staat bij mij op zichzelf. Ik werk altijd met alle betrokken partijen om met elkaar het gewenste resultaat te bereiken: vitale professionals die met plezier werken in een vitale organisatie.

Wil je weten wat ik voor jouw organisatie kan betekenen? Of voor de organisaties waarvoor je werkt? Kijk dan eens op de pagina’s: (Wandel)coaching en Aanbod voor groepen.