IK-werk aan werkplezier

(Wandel)coaching voor méér vitaliteit en/of (samen)werkplezier

Als (HR-)manager of bedrijfsarts werk je dagelijks met en voor professionals. Ze zijn met zorg geselecteerd voor hun functie en beschikken over de nodige kennis en vaardigheden. Ze zijn ambitieus, bevlogen en intelligent.

Over sommigen ben je bezorgd. Ze leggen de lat voor zichzelf en anderen (te) hoog en daardoor putten ze zichzelf en hun omgeving uit. Of ze zijn nog wat te onzichtbaar in de organisatie, terwijl ze wel het potentieel hebben om door te groeien. Een aantal is misschien zelfs al uitgevallen met psychische klachten of zit er tegenaan...

Voor deze professionals zoek je een coach. Het liefst een coach die - net als jij - de organisatie goed kent of wil leren kennen. Die deskundig is, praktisch en resultaatgericht werkt en afstemt met jou en alle betrokken partijen. Want je wilt graag dat de werkgever inspraak heeft over de leerdoelen. En dat hij advies krijgt over de aansturing van de betreffende professional.

 

IK-werk coacht en traint hoogopgeleide professionals die de lat voor zichzelf (en vaak ook voor anderen) hoog leggen. Op het werk leveren ze superieure kwaliteit en daar worden ze om gewaardeerd. Maar de prijs die ze hiervoor betalen is hoog. Want ze putten zichzelf uit, wat leidt tot klachten van overbelasting en verlies van vitaliteit en/of werkplezier. Ze hebben de wens om meer ontspannen en met meer plezier en energie te werken. Dit kunnen ze leren bij IK-werk.

Aanpak in 7 stappen

 

Stap 1: vrijblijvend kennismakingsgesprek

Nadat je de betreffende professional hebt aangemeld nodig ik hem of haar uit voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. (Voor het leesgemak spreek ik in het vervolg alleen over ‘hem’ of ‘zijn’. Natuurlijk kan hier ook ‘haar’ staan.) Dit kennismakingsgesprek duurt een uur en vindt plaats bij mijn praktijk in Leusden (klik op contact voor adres en route). In dit gesprek bespreken we het leerdoel van de medewerker en de werkwijze van IK-werk. Als er een wederzijdse klik is maak ik een voorstel voor de werkgever. Indien we toestemming krijgen om te starten met het coachingstraject nemen we de volgende stap.

Stap 2: uitgebreide intake en vragenlijstafname

In het intakegesprek wordt de professional gevraagd op hoofdlijnen te vertellen over zijn persoonlijke geschiedenis. Het helpt om de oorsprong van zijn gedrag te bepalen en gedragspatronen te herkennen. Na dit gesprek vult hij zelfstandig een aantal persoonlijkheidsvragenlijsten in. Deze geven meer zicht op: de persoonlijkheid, de aard van de klachten, de manier van omgaan met problemen en stressvolle situaties en de eigen communicatiestijl. De vragenlijsten geven visie op de coachvraag en aandachtspunten/leerdoelen voor het coachingstraject.

 

Op basis van de totale intake (kennismaking, intake en vragenlijstafname) stel ik een beknopt coachingsplan op. Hierin staan: het beeld dat uit de totale intake naar voren komt, een voorstel voor concrete ontwikkelpunten en adviezen voor de betrokken werknemer en werkgever.

 

Stap 3: 1e coachingsafspraak

Dit gesprek vindt een week na de uitgebreide intake plaats. In dit gesprek bespreken we het coachingsplan, scherpen we de coachingsdoelen waar nodig verder aan en gaan we hiermee aan de slag. In dit gesprek bereiden we vaak ook al het overleg op het werk voor, de volgende stap in het traject. Vanzelfsprekend gaat er zonder de toestemming van de professional geen informatie naar de werkgever of anderen. Dat is conform de beroepscode van het NIP, de branchevereniging waarbij ik aangesloten ben.

 

Stap 4: 1e overleg op het werk met alle betrokken partijen

Zo snel mogelijk na de eerste coachingsafspraak plannen we een overleg met alle betrokken partijen: de betreffende professional, zijn manager, eventueel een HR-adviseur en bij ziekte ook de bedrijfsarts. In dit overleg stemmen we verder af over de doelen voor het coachingstraject. Dat schept duidelijkheid naar alle partijen en maakt de resultaten meetbaar. Zo kunnen we aan het eind van het traject tenminste ook het succes van de coaching bepalen. Daarnaast staan we stil bij wie welke ondersteuning kan bieden tijdens dit traject. Wanneer de coachee hier toestemming voor geeft ontvangt de manager na dit overleg een kort verslag met daarin de besproken coachingsdoelen en adviezen.

 

Stap 5: resterende coachingsafspraken

In de resterende (meestal 7) coachingsgesprekken werken we doelgericht en praktisch aan het gewenste resultaat. Bij stress- en uitputtingsklachten werken we eerst aan fysiek herstel. Zodra er meer energie is gaan we met de oorzaak van de klachten aan de slag. Waarom put de betreffende professional zichzelf uit? Welke onderliggende overtuiging ligt hieraan ten grondslag? Hij leert hoe hij op een meer effectieve manier kan omgaan met sterke overtuigingen, zoals: 'Ik moet altijd de hoogste kwaliteit leveren', 'Ik mag anderen niet teleurstellen' en 'Ik moet sterk zijn'. Elke sessie ronden we af met leerpunten voor concrete mogelijkheden en actie. Regelmatig evalueren we de ontwikkeling op de vooraf bepaalde doelstellingen. In het laatste gesprek bespreken we hoe de ingezette koers kan worden vastgehouden en bereiden we samen het gezamenlijk eindoverleg voor.

 

Stap 6: tussenevaluatie (optioneel)

Het is geen ‘must’, maar soms is het handig om tussentijds nog een keer met alle betrokken partijen om tafel te gaan zitten om te kijken of we de juiste koers varen. Soms moeten de doelen wat bijgesteld of zijn er minder/meer coachingsgesprekken nodig dan aanvankelijk gepland. Meestal is het een bevestiging dat we goed op weg zijn. En dat is voor de professional vaak een extra stimulans om door te gaan.

 

Stap 7: 2e overleg op het werk met alle betrokkenen

In het 2e overleg op het werk blikken we met alle betrokkenen terug, bespreken we bereikte resultaten en kijken we vooruit. De professional geeft aan hoe hij aan zijn ontwikkeling wil blijven werken en hoe anderen hem hierbij kunnen helpen. 

 

Hoe werk ik?

Ik werk vooral met de kennis en inzichten vanuit de positieve psychologie. Deze stroming binnen de psychologische wetenschap richt zich op het versterken van positieve eigenschappen van mensen, zoals hun kwaliteiten en vaardigheden. Reden hiervoor is dat jarenlang onderzoek heeft laten zien dat het versterken van positieve kwaliteiten, zoals dankbaarheid en optimisme, niet alleen leidt tot afname van psychische klachten, maar tegelijkertijd veerkracht vergroot. Mijn stijl is dus positief, maar ook praktisch, inzichtgevend en resultaatgericht. Naast krachtige oefeningen vanuit de positieve psychologie werk ik graag met ACT en Voice Dialogue, allebei ervaringsgerichte coachingsmethoden. Hierin is de visie dat mensen meer leren van ervaren en doen dan van alleen maar 'praten over'. Onderdeel van elk rechtstreeks coachingstraject bij IK-werk is het boekje Ik (k)en mijn ikken, ontdek andere kanten van jezelf van Karin Brugman, Judith Budde en Berry Collewijn.

 

Wandelcoaching

Wanneer mensen dit fijn vinden coach ik buiten, d.w.z. dat we letterlijk samen op pad gaan om te werken aan de afgesproken leerdoelen. Mijn praktijk bevindt zich aan het prachtige landgoed Den Treek, een groot natuurgebied op de Utrechtse Heuvelrug, zeer geschikt voor wandelcoaching.

 

 

Foto: mijn praktijk in Leusden

 

Mijn stijl

De mensen met wie ik werk waarderen mij om mijn toegankelijkheid, deskundigheid en praktische insteek. Mijn interventiestijl is bij voorkeur zo licht als mogelijk en diep als noodzakelijk, maar ook positief en oplossingsgericht. 


Geeft een professional aan liever in groepsverband te leren? Kijk dan eens bij Trainingen en wandelingen.