IK-werk aan werkplezier

Persoonlijke coaching voor méér vitaliteit en/of werkplezier

Als (HR-)manager of bedrijfsarts werk je dagelijks met en voor professionals. Ze zijn met zorg geselecteerd voor hun functie en beschikken over de nodige kennis en vaardigheden. Ze zijn ambitieus, bevlogen en intelligent.

Over sommigen ben je bezorgd. Ze leggen de lat voor zichzelf en anderen (te) hoog en daardoor putten ze zichzelf en hun omgeving uit. Of ze zijn nog wat te onzichtbaar in de organisatie, terwijl ze wel het potentieel hebben om door te groeien. Een aantal is misschien zelfs al uitgevallen met psychische klachten of zit er tegenaan...

Voor deze professionals zoek je een coach. Het liefst een coach die - net als jij - de organisatie goed kent of wil leren kennen. Die deskundig is, praktisch en resultaatgericht werkt en afstemt met jou en alle betrokken partijen. Want je wilt graag dat de werkgever inspraak heeft over de leerdoelen. En dat hij advies krijgt over de aansturing van de betreffende professional.

 

IK-werk coacht en traint hoogopgeleide professionals die de lat voor zichzelf (en vaak ook voor anderen) hoog leggen. Op het werk leveren ze superieure kwaliteit en daar worden ze om gewaardeerd. Maar de prijs die ze hiervoor betalen is hoog. Want ze putten zichzelf uit, wat leidt tot klachten van overbelasting en verlies van werkplezier. Ze hebben de wens om meer ontspannen en met meer plezier en energie te werken. Dit kunnen ze leren bij IK-werk.

Werkwijze in 7 stappen

 

Stap 1: vrijblijvend kennismakingsgesprek

Nadat je de betreffende professional hebt aangemeld nodig ik hem of haar uit voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. (Voor het leesgemak spreek ik in het vervolg alleen over ‘hem’ of ‘zijn’. Natuurlijk kan hier ook ‘haar’ staan.) Dit kennismakingsgesprek duurt een uur en vindt plaats op mijn coachingslocatie in Almere, Leusden of Nieuwegein (klik op contact om te zien wanneer ik waar werk). In dit gesprek bespreken we het leerdoel van de medewerker en de werkwijze van IK-werk. Als er een wederzijdse klik is en de werkgever toestemming geeft om te starten met het coachingstraject nemen we de volgende stap.

Stap 2: uitgebreide intake en vragenlijstafname

In het intakegesprek wordt de professional gevraagd te vertellen over zijn persoonlijke geschiedenis. Het helpt om de oorsprong van zijn gedrag te bepalen en gedragspatronen te herkennen. Na dit gesprek vult hij zelfstandig een aantal persoonlijkheidsvragenlijsten in. Deze geven meer zicht op: de persoonlijkheid, de aard van de klachten, de manier van omgaan met problemen en stressvolle situaties, communicatiestijl en psychologische flexibiliteit. De vragenlijsten geven visie op de coachvraag en aandachtspunten voor het coachingstraject.

 

Op basis van alle losse 'puzzelstukken' (informatie uit kennismaking, intake en vragenlijstafname) stel ik een coachingsplan op. Hierin staan: een beknopt beeld dat uit de totale intake naar voren komt, een voorstel voor concrete ontwikkelpunten en adviezen voor de betrokken werknemer en werkgever.

 

Stap 3: teruggavegesprek

Dit gesprek vindt een week na de uitgebreide intake plaats. Doel van dit gesprek is de professional (coachee) terugkoppeling te geven over het beel dat uit de totale intake naar voren komt en samen de belangrijkste leerdoelen voor het coachingstraject te bespreken. In dit gesprek bereiden we vaak ook al het overleg op het werk voor, de volgende stap in het traject.  

Vanzelfsprekend gaat er zonder de toestemming van de professional geen informatie naar de werkgever of anderen. Dat is conform de beroepscode van het NIP, de branchevereniging waarbij ik aangesloten ben.

 

Stap 4: overleg op het werk met alle betrokken partijen

Zo snel mogelijk na het adviesgesprek plannen we een overleg met alle betrokken partijen: de betreffende professional, zijn manager, een HR-deskundige en bij ziekte ook de bedrijfsarts. In dit overleg stemmen we verder af over de doelen voor het coachingstraject. Dat schept duidelijkheid naar alle partijen en maakt de resultaten meetbaar. Zo kunnen we aan het eind van het traject tenminste ook het succes van de coaching bepalen.

 

Stap 5: één op één aan de slag

In de coachingsgesprekken werken we doelgericht en praktisch aan het gewenste resultaat. Bij stress- en uitputtingsklachten werken we eerst aan fysiek herstel. Zodra er meer energie is gaan we met de oorzaak van de klachten aan de slag. Waarom put de professional zichzelf uit? Welke onderliggende overtuiging ligt hieraan ten grondslag? De professional leert hoe hij op een meer effectieve manier kan omgaan met sterke overtuigingen, zoals: 'Ik moet hoge kwaliteit leveren' en 'Ik moet collegiaal zijn'. Aan het eind van het traject maakt de professional een reflectieverslag over de coaching en wat hij gaat doen om de behaalde resultaten vast te houden. In het laatste gesprek bespreken we dit verslag en bereiden we samen het gezamenlijk eindoverleg voor. 

 

Stap 6: tussenevaluatie

Het is geen ‘must’, maar soms is het handig om tussentijds nog een keer met alle betrokken partijen om tafel te gaan zitten om te kijken of we de juiste koers varen. Soms moeten de doelen wat bijgesteld of zijn er minder/meer coachingsgesprekken nodig dan aanvankelijk gepland. Meestal is het een bevestiging dat we goed op weg zijn. En dat is voor de professional vaak een extra stimulans om door te gaan.

 

Stap 7: eindevaluatie op het werk met alle betrokkenen

In het eindoverleg op het werk blikken we met alle betrokkenen terug en kijken we vooruit. De professional bespreekt zijn reflectieverslag en geeft aan wat hij gaat doen om terugval te voorkomen en wat hij hiervoor nodig heeft van zijn manager en de andere aanwezigen.

 

Waarom IK-werk?

  • Positief, deskundig en resultaatgericht. Elk coachingstraject start met grondig persoonlijkheidsonderzoek om de fit tussen persoon en omgeving in kaart te brengen vanuit de visie dat een misfit vaak de bron is van psychische klachten en/of verminderd functioneren. Zo kan kortdurend en doelgericht naar het gewenste resultaat worden gewerkt.
  • Nauwe samenwerking met de werkgever en bij ziekte ook met de bedrijfsarts. Wanneer de betreffende professional daar toestemming voor geeft, wordt er altijd afgestemd met de leidinggevende, HR en bij ziekte ook met de bedrijfsarts. Zo is voor alle betrokken partijen helder waar aan wordt gewerkt en wie welke rol heeft. De ervaring leert dat een goede onderlinge afstemming bijdraagt aan het succes van een coaching of training.
  • Sinds 2003 ervaring met coaching en training bij werkstress, overspanning en burnout. Als arbeid- en gezondheidspsycholoog heb ik ruim twaalf jaar ervaring met het coachen en trainen van professionals met werkgerelateerde problemen. Ik ben gespecialiseerd in begeleiding naar herstel bij ziekteverzuim door werkstress, overspanning en burnout.
  • Grote betrokkenheid. Dat is wat ik vaak van opdrachtgevers terughoor. Hen valt het op, voor mij is het vanzelfsprekend omdat het mijn eerste natuur is.

 

Mijn stijl

Ik werk vooral met de kennis en inzichten vanuit de positieve psychologie. Deze stroming binnen de psychologische wetenschap richt zich op het versterken van positieve eigenschappen van mensen, zoals hun kwaliteiten en vaardigheden. Reden hiervoor is dat jarenlang onderzoek heeft laten zien dat het versterken van positieve kwaliteiten, zoals dankbaarheid en optimisme, niet alleen leidt tot afname van psychische klachten, maar tegelijkertijd veerkracht vergroot. Mijn stijl is dus positief, maar ook praktisch, inzichtgevend en resultaatgericht. Naast krachtige oefeningen vanuit de positieve psychologie werk ik graag met ACT en Voice Dialogue, allebei ervaringsgerichte coachingsmethoden. Hierin is de visie dat mensen meer leren van ervaren en doen dan van alleen maar 'praten over'. Onderdeel van elk rechtstreeks coachingstraject bij IK-werk is het boekje Ik (k)en mijn ikken, ontdek andere kanten van jezelf van Karin Brugman, Judith Budde en Berry Collewijn.


Geeft een professional aan liever in groepsverband te leren? Kijk dan eens bij Groepstrainingen.