IK-werk aan werkplezier

Persoonlijke coaching voor méér vitaliteit en/of werkplezier

Het is best een stap om te besluiten met een coach aan jezelf te gaan werken. Het betekent immers dat je erkent dat het ergens misgaat. Dat je het alleen niet voor elkaar krijgt. En misschien wel het belangrijkste: dat je bereid bent om naar jezelf te kijken. Jouw aandeel in de situatie waar je nu mee zit.

Die bereidheid om met jezelf aan de slag te gaan is wat mij betreft al een compliment waard! Daarmee ben je al verder dan menigeen die tegen beter weten in doorgaat op dezelfde manier en dus niet leert. Of die blijft wijzen naar zijn omgeving en niet naar zijn eigen aandeel wil kijken. Door de stap te nemen naar coaching laat je zien open te staan voor persoonlijk groei. Je wilt leren. Niet omdat het van een ander moet, maar omdat jij het wilt. Een absolute voorwaarde voor een succesvol coachingstraject, wat je leervraag ook is. Anders kun je er beter niet aan beginnen. En begin ik er ook niet aan.

Werkwijze

Je wilt natuurlijk weten hoe IK-werk werkt. Hieronder volgt een stappenplan. Zo weet je precies wat je kunt verwachten en kom je niet voor verrassingen te staan.

Stap 1: vrijblijvend kennismakingsgesprek

Het kennismakingsgesprek duurt een uur en vindt plaats op mijn coachingslocatie in Almere, Leusden of Nieuwegein. Kijk bij contact wanneer ik waar werk.


rood1 klein.jpg Coachhuis Nieuwegein website.jpg 

Locatie Almere                                             Locatie Nieuwegein

 

Locatie Leusden.jpg

Locatie Leusden

 

In dit gesprek bespreken we je klachten, leerwensen en mijn werkwijze. Als er een wederzijdse klik is en de werkgever toestemming geeft om te starten met het coachingstraject nemen we de volgende stap.

Stap 2: uitgebreide intake en vragenlijstafname

In het intakegesprek gaan we op hoofdlijnen in gesprek over je persoonlijke geschiedenis. Het helpt mij om een beter beeld te krijgen van je ontwikkeling en om samen gedragspatronen te herkennen. Na dit gesprek vul je zelfstandig en deels online een aantal vragenlijsten in. Deze geven meer zicht op je persoonlijkheid, wijze van stresshantering, je communicatiestijl, de aard van je klachten (als je die hebt) en je psychologische flexibiliteit. Deze vragenlijsten geven een visie op je coachvraag en de aandachtspunten/leerdoelen voor het coachingstraject.

 

Op basis van de totale intake (kennismakingsgesprek, intakegesprek en vragenlijstafname) maak ik een kort coachingsplan. Hierin staan: het beeld dat uit de intake naar voren komt, een voorstel voor de belangrijkste ontwikkelpunten en adviezen voor jou en je werkgever.

 

Stap 3: teruggavegesprek

Dit gesprek vindt een week na de uitgebreide intake plaats. Doel van dit gesprek is met jou het beeld dat uit de intake naar voren komt te bespreken en samen de belangrijkste leerdoelen voor het coachingstraject te bepalen. In dit gesprek bereiden we vaak ook al het overleg op het werk voor, de volgende stap in het traject. Vanzelfsprekend gaat er zonder jouw toestemming geen informatie naar je werkgever of anderen. Dat is conform de beroepscode van het NIP, de branchevereniging waarbij ik aangesloten ben.

 

Stap 4: overleg op het werk met alle betrokken partijen

Zo snel mogelijk na het adviesgesprek plannen we een overleg met alle betrokken partijen: jou, je manager, een HR-deskundige en bij ziekte ook de bedrijfsarts. In dit overleg stemmen we verder af over de doelen voor het coachingstraject. Dat schept duidelijkheid naar alle partijen en maakt de resultaten meetbaar. Zo kunnen we aan het eind van het traject tenminste ook het succes van de coaching bepalen.

 

Stap 5: één op één aan de slag

In de coachingsgesprekken werken we doelgericht en praktisch aan het gewenste resultaat. Bij stress- en uitputtingsklachten werken we eerst aan fysiek herstel. Zodra je meer energie hebt en enigszins in staat bent je te concentreren gaan we met de oorzaak van je klachten aan de slag. Waarom put je jezelf uit? Welke onderliggende overtuiging ligt hieraan ten grondslag? Je leert hoe je op een meer effectieve manier kunt omgaan met sterke overtuigingen, zoals: 'Ik moet mijn best doen', 'Ik moet collegiaal zijn' en 'Ik moet sterk zijn'. Aan het eind van het traject maak je een reflectieverslag over de coaching en wat je gaat doen om de behaalde resultaten vast te houden. In het laatste gesprek bespreken we dit verslag en bereiden we samen het gezamenlijk eindoverleg voor.     

 

Stap 6: tussenevaluatie

Het is geen ‘must’, maar soms is het handig om tussentijds nog een keer met alle betrokken partijen om tafel te gaan zitten om te kijken of we de juiste koers varen. Soms moeten de doelen wat bijgesteld of zijn er minder/meer gesprekken nodig dan aanvankelijk gepland. Meestal is het een bevestiging dat we goed op weg zijn. En dat is voor jou waarschijnlijk een extra stimulans om door te gaan.

 

Stap 7: eindevaluatie op het werk met alle betrokkenen

In het eindoverleg op het werk blikken we met alle betrokkenen terug en kijken we vooruit. Je bespreekt je reflectieverslag en geeft aan wat je gaat doen om terugval te voorkomen en wat je hiervoor nodig heb van je manager en de andere aanwezigen.

 

Hoe werk ik?

Ik werk vooral met de kennis en inzichten vanuit de positieve psychologie. Deze stroming binnen de psychologische wetenschap richt zich op het versterken van positieve eigenschappen van mensen, zoals hun kwaliteiten en vaardigheden. Reden hiervoor is dat jarenlang onderzoek heeft laten zien dat het versterken van positieve kwaliteiten, zoals dankbaarheid en optimisme, niet alleen leidt tot afname van psychische klachten, maar tegelijkertijd veerkracht vergroot. Mijn stijl is dus positief, maar ook praktisch, inzichtgevend en resultaatgericht. Naast krachtige oefeningen vanuit de positieve psychologie werk ik graag met ACT en Voice Dialogue. Hierin is de visie dat mensen meer leren van ervaren en doen dan van alleen maar 'praten over'. Onderdeel van elk rechtstreeks coachingstraject bij IK-werk is het boekje Ik (k)en mijn ikken, ontdek andere kanten van jezelf van Karin Brugman, Judith Budde en Berry Collewijn.

 

Leer je liever in groepsverband?

Kijk dan eens bij Groepstrainingen.