IK-werk aan werkplezier

Privacybeleid en -verklaring

Alle diensten van IK-werk zijn vertrouwelijk. Dit betekent onder andere dat je identiteit en persoonlijke gegevens worden beschermd door IK-werk. Indien een derde, bijvoorbeeld je werkgever of je verzekeringsmaatschappij, verzoekt om informatie die op jouw betrekking heeft, dan verstrekt IK-werk uitsluitend informatie nadat jij hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend middels een machtiging.

 

Deze geheimhoudingsplicht kan uitsluitend worden doorbroken indien, naar mening van IK-werk en de met IK-werk gelieerde behandelaren, een direct risico ontstaat voor jouzelf of je omgeving, en het nemen van directe maatregelen noodzakelijk is. In een dergelijke situatie informeert IK-werk uitsluitend hulpverlenende instanties (bv. huisarts, bedrijfsarts, behandelaar) die beslist op de hoogte moeten zijn.

 

IK-werk is verplicht om een schriftelijk (medisch) dossier van de individuele trajecten met cliënten bij te houden. Deze dossiers worden tot 15 jaar na afloop van het begeleidingstraject bewaard. Dit schriftelijke dossier is de verantwoordelijkheid en eigendom van IK-werk en, indien betrokken, de betreffende arbodienst. Als je, of iemand die jouw wettig vertegenwoordigt, dit dossier wil inzien, dan dien je hiertoe een verzoek in te dienen bij IK-werk.

 

Privacyverklaring van IK-werk